Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 treedt de AVG in werking. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt daarmee te vervallen. De nieuwe privacywet is verplicht voor alle ondernemingen en organisaties.

Kortom, deze wet geldt dus ook voor u, voor zover u natuurlijk persoonsgegevens verwerkt.
Let op! Dit is reeds het geval als u de gegevens van uw klant verwerkt, bijvoorbeeld voor de facturatie.

Via NTV bestaat er een verbondenheid met:

 

 

Wat betekent de AVG voor u?

Ondernemingen en organisaties moeten vanaf 25 mei 2018 in ieder geval aan kunnen tonen dat er een AVG-stappenplan is opgemaakt. Om te voldoen aan de AVG normen moet u in ieder geval aandacht hebben voor:

  • Informeer uw medewerkers over de wetgeving en de impact van de AVG en zorg voor een vast aanspreekpunt;
  • Maak een register met persoonsgegevens die u verwerkt
  • Breng risico’s in kaart en zorg voor technische (beveiligings-) en organisatorische maatregelen
  • Zorg voor documentatie van datalekken
  • Breng verwerkingen door derden in kaart en sluit verwerkersovereenkomsten

Meer informatie?

Download hier de AVG-leaflet van New Target Vision.                          Bekijk hier de Algemene AVG Brochure MvJ&V