De Bedrijfs Prestatie Scan© bestaat uit:

  • Inzicht in de bedrijfsopzet en de markt
  • Inzicht in de ondernemerskwaliteiten
  • Winst/ verlies bijdrage van de hoofdactiviteiten van de onderneming

=> Verbeteracties

De Bedrijfs-Prestatie-Scan (BPS) wordt tegen vaste prijzen aangeboden.

Vanuit de verkregen informatie (interview, ondernemerstesten en opgevraagde gegevens) wordt een kort en bondig verslag gemaakt met concrete verbeteracties. De BPS wordt met u persoonlijk besproken.

NTV wordt door diverse banken als preferred supplier aangemerkt.