Verhoging subsidiebudget Duurzame Inzetbaarheid

Vanwege de grote interesse in de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid heeft Staatssecretaris Klijnsma het subsidiebudget verhoogt van € 22 miljoen naar € 30 miljoen.

New Target Vision begeleidt meerdere ondernemers die gebruik willen maken van deze subsidie. Onze deskundige adviseurs op het gebied van duurzame inzetbaarheid worden ingezet voor het maken van een bedrijfsscan en het aanpassen van de organisatie van werk in dialoog met de medewerkers. Per aanvraag wordt 50% van de projectkosten, die ziet op het geven van advies en begeleiden bij implementatie van het gegeven advies, vergoed, met een maximum van € 10.000,-.

Door ondersteuning van het ESF kunnen meer werknemers langer en productief aan het werk, hetgeen New Target Vision graag ondersteund.