Nieuwe inzichten in jouw bedrijf.

De Bedrijfs Prestatie Scan (BPS)

Als je continu streeft naar verbetering, denk je vast ook regelmatig na over wat je moet doen om je bedrijfsresultaten verder te verbeteren. Waarschijnlijk ken je dan ook dat gevoel dat er meer in zit, maar je er de vinger niet op kunt leggen. Soms kun je daar best even een frisse blik bij gebruiken. Dan is de Bedrijfs Prestatie Scan iets voor jou. Op basis van een vaste prijsafspraak lichten wij je bedrijf door en brengen jouw persoonlijke kwaliteiten in beeld, maar ook de activiteiten die te veel geld kosten. Dat presenteren we in een kort en bondig overzicht met daarin de verbeteracties.

Inzicht in de bedrijfsopzet en de markt

Op een gestructureerde manier brengen we op basis van erkende bedrijfskundige modellen jouw onderneming in beeld. Daarnaast wordt jouw markt in kaart gebracht en benchmarken we jouw gegevens met die van de branche. We zijn scherp op de verbeterpunten maar ook op de punten waarop jouw bedrijf zich onderscheidt.

Inzicht in de ondernemerskwaliteiten

Cruciaal in de scan is de combinatie ondernemer/onderneming. Veel ondernemingen zijn volledig afhankelijk van de ondernemer. Welke kwaliteiten zijn nodig om de onderneming, gezien de omvang en levensfase, te kunnen leiden? Dit kan confronterend zijn maar dat kun jij als ondernemer wel hebben. Sterke punten komen in beeld maar ook de punten waar je van kunt leren.

Waar zit de winst?

Gedurende de jaren ontstaan veronderstellingen dat bepaalde producten of diensten echte ‘moneymakers’ zijn. Of dat echt zo is, wordt na verloop van tijd vaak niet meer gecontroleerd. Op een slimme manier brengen we – op basis van jouw gegevens – in beeld of die veronderstellingen nog wel kloppen. Wij dagen je dus graag uit!

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Deze wetgeving bevat veel eisen waar jij als ondernemer aan dient te voldoen. Iedereen heeft er mee te maken en velen worstelen er mee. New Target Vision heeft een scan ontwikkeld waarmee we in beperkte tijd en tegen een vast tarief voor jouw bedrijf inzichtelijk maken wat er nog geregeld moet worden. Op basis van de scan ontvang je een adviesrapport met heldere acties waar je zelf mee aan de slag kunt. Wil je dat wij een aantal acties voor je uitvoeren, dan kan dat natuurlijk ook.

In drie heldere stappen naar je doel toe

Inventariseren

Welke regels zijn op mijn bedrijf van toepassing? 

Waar voldoe ik al wel aan en waaraan nog niet?

1

Adviseren

Welke acties zijn nodig om te voldoen aan de AVG? 

Hoe kan ik uitvoering geven aan die acties?

2

Implementeren

Afhankelijk van de complexiteit ondersteunen we bij de implementatie. 

We geven voorbeelden en bieden hulpmiddelen.

3
Voor meer informatie over de AVG verwijzen wij je graag naar de site van de autoriteit persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl). New Target Vision is aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Gegevens Functionarissen (NGFG).
Maak direct een afspraak

Binnen 1 uur inzichtelijk wat wij doen

Als je nieuwsgierig bent geworden naar onze no-nonsense aanpak, maak dan snel een vrijblijvende afspraak. We brengen samen in beeld wat we voor jou kunnen betekenen.

Maak direct een afspraak